Advertisement
HOME arrow Dru?tveni Fenomeni
Saturday, 25 February 2017
Linkovi
HOME
TV Aplauz
Top lista
Galerija
Kontakt
Interaktiv
Impresum
Aplauz NEWS
Ime:

Email:

HTML mail?
Prijava Odjava
Registrirani korisnici
Korisničko ime

Šifra

Ostanite prijavljeni
Zaboravili ste šifru?
Besplatna registracija!
Na? izbor
exit
mostar sevdah
zograf
rambo amadeus
ana popovic
lira vega
Liburnia Jazz Festival
Anketa
Dru?tveni Fenomeni
?ARENI ARTIKAL

Svjedoci smo sve ve?eg utjecaja masovnih medija na na?e ?ivote.?ini se kako mediji kontroliraju svaki segment  ljudskoga ?ivota,da manipuliraju sudbinama uvjetuju?i kako ?emo ?ivjeti,pona?ati se i koja ?emo uvjerenja pritom graditi.

Pi?e: Iva Udikovi?

 

Potraga za planetima izvan sun?evog sustava

Davne 1584. godine katoli?ki redovnik Giordano Bruno izjavio je da postoje bezbrojna Sunca i Zemlje koje kru?e oko njih. Optu?en je za herezu i spaljen na loma?i. Danas imamo dokaze o postojanju vi?e od 100 planeta izvan na?eg sun?evog sustava.

Da l` sam sre?an il` sam sre?ko?!

Nije nesre?a nego dosada suprotnost od sre?e.

Citat: Stephan Lermer, psihoterapeut i pisac

U skoro svakom jeziku na svijetu rije? SRE?A se mo?e tuma?iti na dva na?ina. Sre?a u smislu ?imati sre?e? i sre?a u smislu ?osjetiti sre?u?.

MAFIJA

Globalne organizacije novoga doba

pi?e:Vedran Kne?evi?

Mafija?ke organizacije odavno su prerasle epitet skupine kriminalaca. Danas te organizacije funkcioniraju kao velika poduze?a koja svoj prljavi novac peru i ula?u u legalne biznise. Mafija?i su postali biznismeni koji se po zahtjevima tr?i?ta ujedinjuju i sura?uju s drugim mafija?kim organizacijama na globalnoj razini a sve u cilju ostvarivanja ?to ve?eg profita. Zamislite koji je to profit kad nikom ne moraju pla?ati porez.

<< Početak < Prethodna 1 2 Slijedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 4 od 5
Sadr?aj
Tema
Sex life
Upitnik
Interview
In Memoriam
Subkultura
Znanost
Portret
Muzika
Dru?tveni Fenomeni
Va?a reklama

 
 

 
Copyright 2004 Aplauz. All rights reserved.
Copyright 2004 Aplauz. All rights reserved