Advertisement
HOME arrow HOME
Tuesday, 25 April 2017
Linkovi
HOME
TV Aplauz
Top lista
Galerija
Kontakt
Interaktiv
Impresum
Aplauz NEWS
Ime:

Email:

HTML mail?
Prijava Odjava
Registrirani korisnici
Korisničko ime

Šifra

Ostanite prijavljeni
Zaboravili ste šifru?
Besplatna registracija!
Na? izbor
exit
mostar sevdah
zograf
rambo amadeus
ana popovic
lira vega
Liburnia Jazz Festival
Anketa
Zoran Bognar

Pesnik Zoran Bognar objavio je knjigu izabranih i novih pesama pod nazivom ?Lavirint kruga? u izdanju beogradskog  IP ?Book?.

         O ovoj poeziji Peter Handke je napisao slede?e: ?Zoran Bognar je pesnik posebnog senzibiliteta, sanjar i vizionar za koga je pesma imenovanje nepoznatog i poniranje u ono ?to se naslu?uje kao ?ovekova nova mogu?nost. Njegova umetni?ka ose?anja su burna i sna?na po svom intenzitetu, pa je tako i njegova poezija sugestivna, jaka i prodorna. Te?ko bi se moglo re?i da Bognar posmatra spolja?nji svet. On ga svojom pesmom stvara, a taj kreativno oblikovani Novi svet koji se snagom imaginacije na?ao u njegovoj  pesmi, u svemu duboko odra?ava prirodu njegovog  bi?a i njegova misaona i emotivna ?ivotna upori?ta i destinacije.?

Zoran Bognar, pesnik, esejista, prozni pisac, knji?evni kriti?ar i antologi?ar, ro?en je 1965 godine u Vukovaru. Objavio je dva romana: No? praznih ruku (1989) i Budno stanje sna (1993); desetak zbirki poezije od kojih izdvajamo: Bluz za ?ahovsku tablu (1986), Psiho-striptiz (1988), Ludilo Flojda Bertholda (1991), Ako se mrtvi jednog dana vrate (1993), Anonimna besmrtnost (1994), Novi potop (1996), Novi Nojev kov?eg (1997), Novi ?ovek (1999), Elizejska trilogija (2000), Albedo (2002),  Aura (2003) i Alhemija (2005); tri knjige poetsko-fenomenolo?kih mikroeseja: Fotografije glasova (1997), Ejdetske slike (1998) i Fotografije glasova II (2002); manualis labor Nomad beskraja (2004); kao i dve antologije: Novo raspe?e - antologija savremene srpske poezije kraja XX veka (2001) i Te?ni kristal ? antologija srpskog mikroeseja XX veka (2006).

            Poezija Zorana Bognara prevo?ena je na italijanski, francuski, engleski, ma?arski, nema?ki, ?vedski, slovena?ki, gr?ki, makedonski, poljski, ?panski, turski, bugarski, rumunski, holandski, friski i jermenski jezik. O knji?evnom delu Zorana Bognara objavljeno je preko 200 eseja, kritika i studija, kao i jedna monografija (Vladan Pankovi? i Nikica Bani?: Atletsko hodo?a??e nad jelisejskim vodama i poljima Zorana Bognara, U?ice, 2002).

            Knji?evne nagrade: ?Pe?at varo?i sremskokarlova?ke? (1993), ?Mati?ev ?al? (1994), ?Milan Lali?? (1994), ?Stevan Pe?i?? (1994), ?Bla?o ??epanovi?? (1996), ?Zlatna struna? (1999), ?Pivo Karamatijevi?? (1999), ?Rade Drainac? (1999), ?Isidora Sekuli?? (1999), ?Zlatna zna?ka KPZ Srbije? (2000), ?Vra?ogrna?ki to?ak? (2000), ?Zlatni Orfej? (2001), ?Srboljub Miti?? (2001), ?Milutin Uskokovi?? (2003),  ?Slobodan D?uni?? (2006) i ?Milan Bogdanovi?? (2009). Internacionalne knji?evne nagrade: ?Vannelli? (Italija,1997), ?Mediterranean Lion? (Crna Gora,1998) i ?Hubert Burda? (Nema?ka,1999).

            ?ivi u Beogradu kao profesionalni knji?evnik. Urednik je u GA ?Dereta?.  Predsednik je Fonda ?Ars Longa? za o?uvanje lepih umetnosti (www.fondarslonga.com)...

Po?tovaoci poezije Zorana Bognara (sa rezidencijalnom adresom u Srbiji) mogu naru?iti knjigu ?Lavirint kruga? po ceni od 650 dinara + ptt tro?kovi na e- mail adresu  

 

 

 

Komentar teksta
"Aplauz" ne odgovara za sadrzaj objavljenih komentara. Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije Aplauza. Ostavite vaš komentar ovde (Pokaži/Sakri formu)Komentari ostalih posetilaca
Trenutno nema drugih komentara....
Sadr?aj
Tema
Sex life
Upitnik
Interview
In Memoriam
Subkultura
Znanost
Portret
Muzika
Dru?tveni Fenomeni
Izdvajamo
Va?a reklama

 
 

 
Copyright 2004 Aplauz. All rights reserved.
Copyright 2004 Aplauz. All rights reserved